DIGITAL AVTALSHANTERING
100 % pappersfri
Effektivare och mer miljövänlig
Spar tid och resurser

ÄR DET MÖJLIGT ATT FÅ EN AVTALSHANTERING
100 % PAPPERSFRI?

SJÄLVKLART SÄGER VI!

Idag borde hanteringen av avtal vara 100 % pappersfri, men i verkligheten är de flesta företag långt ifrån det. I något läge måste ett papper alltid skrivas ut. ChamberSigns vision och mission är att ändra på det, för vi tycker att människor ska kommunicera inte administrera.

VAD ÄR DIGITAL AVTALSHANTERING?

Digital avtalshantering är precis vad det låter. Det är en avtalsprocess som gjorts helt digital. Istället för alla papper som vanligtvis brukar skrivas ut och skickas fram och tillbaka mellan kund och leverantör sköts allt helt digitalt via ChamberSigns tjänst CSign. Samma sak, men 100 % pappersfritt. Det innebär att du sparar tid, pengar och resurser, och dessutom gör du en insats för miljön då inte ett enda träd går åt i processen.

MER ÄN BARA DIGITALA SIGNATURER

Många tänker i första hand på digitala signaturer när det gäller digital avtalshantering. I CSigns fall är digitala signaturer något som utförs med en e-legitimation. Signaturen är en stor del i det hela, men för att digitalisera hela hanteringen av avtal krävs lite mer. Vi erbjuder helheten.

JUSTERING AV INFORMATION

Hantering av justeringar i informationen är en annan viktig del i avtalshanteringen. Så fort en ändring görs i avtalet är signaturen i CSign inte längre giltig. Versionshantering är av yttersta vikt när det gäller juridiskt hållbara signaturer. De digitala signaturer som CSign erbjuder är så kallade deattached signatures och dokumenten anses endast vara signerade om de är oförändrade från det att signering skedde. En ändring i dokumentet och signeringen är inte längre giltig.

CSign erbjuder också möjligheten att skicka tillbaka ofullständiga avtal eller ansökningar. Det betyder att när ett avtal eller en ansökan kommer in till kundtjänst och administratören ser att något saknas eller är fel ifyllt kan denne lätt skicka tillbaka dokumentet digitalt till kunden. Allt går genom CSigns tjänst Mina sidor, utan att kunden ser något annat än leverantörens gränssnitt. Kunden ändrar eller lägger till information och får sedan signera dokumentet igen innan den kan skicka in det på nytt.

FIRMATECKNINGSRÄTT OCH KREDITUPPLYSNING

Automatisk kontroll av firmateckningsrätt är en viktig del som många leverantörer inte kan erbjuda. I CSigns tjänst ingår detta som en naturlig del i den digitala avtalsprocessen. När en person skriver på ett avtal i företagets namn kontrolleras att personen är firmatecknare. Saknas rättighet att teckna firman hjälper CSign automatiskt till att rätt personer som ensam eller i grupp har rätt att teckna firman. Firmateckningsrätt är en väsentlig del för att ha en juridiskt hållbar avtalshantering.

CSign kan också automatiskt göra slagningar i sanktionslistor och PEP-listor samt ta kreditupplysningar på den person som är på väg att ingå avtal med er.

ADMINISTRATION AV AVTAL

I CSigns digitala avtalshantering har vi även tänkt på vad som händer efter att ett avtal är signerat och klart. Det betyder att ni väljer vad ett signerat avtal ska generera för aktivitet och vi ser till att processen sätts igång. Ni styr dokumentets fortsatta väg. Ska till exempel företagets jurist godkänna avtalet kan det automatiskt skickas till den personen. Ska det sätta igång en leveransprocess ser vi till att ordna det, och självklart även se till att det lagras på rätt ställe i er databas. Vilket önskemål ni än har så sköts det digitalt, med oss behöver ni inte skriva ut pappret i något skede av processen.

Administrationen för er kundtjänst kan med andra ord minimeras och resurserna kan fördelas på ett effektivare och mer lönsamt sätt. Låter det lockande, men som ett stort och jobbigt ingrepp i avtalshanteringen? Det är det inte! Låt oss berätta mer och visa hur lätt det är att implementera en helt digital avtalshantering.

ÄVEN OFFENTLIG FÖRVALTNING
KÄNNER SIG TRYGG MED CSIGN

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search