EFFEKTIVISERA ERA
PROCESSER
Digitalisering effektiviserar!
Webbkonto, helhetslösning eller något mittemellan?
Bygg den lösning som passar er bäst.

DIGITALA SIGNATURER MED PROCESSTÖD GER
SNABBARE AVSLUT, MINSKADE KOSTNADER,
NÖJDARE KUNDER OCH BÄTTRE MILJÖ

Vill ni slippa allt papper i er kundkommunikation och avtalshantering?

CSign erbjuder tjänster för att digitalisera allt ifrån elektronisk signering av filer till avancerad utveckling av kundspecifika plattformer som tar er verksamhet till helt nya nivåer. Ni väljer själva vilken nivå av digitalisering som passar er avtalshantering. Vi erbjuder allt ifrån enkla digitala signaturer till skräddarsydda helhetslösningar som tar hand om era avtal från signering till arkivering.

Som en av pionjärerna med tjänster för elektronisk signering på den svenska marknaden, och som del av en företagsgruppen DevCode med specialister på dynamisk ärendehantering, har vi samlat på oss en stor erfarenhet och kunskap om vad det finns för utmaningar i kommunikation med kunder, leverantörer och internt.

Du kan känna dig trygg

Säkerhet har alltid varit högt prioriterat i vår tjänst CSign och våra tjänster klarar alla krav som lagstiften ställer upp för att signering med e-legitimation ska hålla rättsligt.

SÅ HÄR FUNGERAR
DIGITAL SIGNERING MED PROCESSTÖD

 • Informationsinsamling

  Vid insamlingen säkerställs kvalitén på datan genom olika reguljära uttryck, tvingande fält och adresstöd. Det finns även en användarhjälp som innehåller påminnelser, lättillgänglig kontakt med kundtjänst och olika hjälptexter. När all data är godkänd av systemet skapas en PDF-fil som skickas för digital signering.

 • Digital signering

  Den tidigare skapade PDF-filen signeras digital. Det finns stöd för olika typer av digital signering, exempelvis BankID.

 • Inkommet kundmaterial

  När kundmaterialet inkommer görs en automatisk kvalitetskontroll. Om inte underlaget uppfyller alla kriterier görs ett automatiskt utskick via e-post eller sms till kunden. Det görs även kontroller mot interna system.

 • Intern process

  När kundmaterial är komplett sker olika interna processer. I vårt system finns olika grafiska verktyg för att bygga processer och formulär . Det finns robotisering/ automatisering samt olika API- och integrationsmöjligheter mot era interna system

VÅRA TJÄNSTER
FRÅN DIGITALA SIGNATURER TILL KOMPLETT LÖSNING

CSIGN ONLINE

DIGITALA SIGNATURER MED DATAINSAMLING

SKRÄDDARSYDD HELHETSLÖSNING
FÖR DIGITAL SIGNERING MED PROCESSTÖD

DIGITALISERING AV KUNDKOMMUNIKATIONEN OCH AVTALSHANTERINGEN ÄR BARA EN AV MÅNGA UTMANINGAR

Effektiv kundkommunikation och avtalshantering är en av många utmaningar i organisationers vardag. Oavsett vad som ska genomföras i en organisation så är det ett processflöde – ibland ett fastställt uttalat flöde och ibland är det en process som är uppfunnen och hanteras av en specifik person. Det kan till exempel gälla HR-processen, säljprocessen, inköpsprocessen eller leveransprocessen. I de flesta processer så är två eller flera organisatoriska funktioner inblandade.

Öka er konkurrenskraft genom
digitalisering av processer

MotionIQ som är en gedigen processplattform utvecklad av DevCode, möjliggör för er att automatisera och digitalisera hela ärendeflödet kring inkommande digitala dokument.

Att effektivisera processer

Vi börjar med att skapa en processkarta som visar de aktiviteter som sker inom ramen för ett visst processflöde. Processkartan är som en grafisk representation av underliggande verksamhetsregler som styr hela flödet. Ärendena följer de regler som ni har ritat upp i processkartan.

Olika integrationer skapas som automatiskt uppdaterar era olika verksamhetssystem.

Digitalisering ger automatisering

Det finns i de flesta företag en mängd aktiviteter som via digitalisering kan automatiseras för snabbare handläggning. Via olika integrationer till interna och externa system kan vi automatisera beslutsfattande. Det kan till exempel vara automatisk kontroll av Godkänd F-skattsedel hos Skatteverket eller vem som är registrerad som firmatecknare hos Bolagsverket. Genom att lägga in olika gränsvärden och action points så kan alltid rätt person i rätt tid vara uppdaterad på avvikelser, eller målvärden för den delen.

Signering med BankID är ett av alla verktyg i vår verktygslåda för att skapa effektivare och mer konkurrenskraftiga organisationer.

ÄVEN OFFENTLIG FÖRVALTNING
KÄNNER SIG TRYGG MED CSIGN

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search