DIGITALISERA ERA AFFÄRSPROCESSER
Skapa konkurrensfördelar med digitalisering.
Juridiskt bindande underskrifter med BankID.
Tryggt, effektivt och miljövänligt!
DIGITALISERA ERA AFFÄRSPROCESSER
Skapa konkurrensfördelar med digitalisering.
Juridiskt bindande underskrifter med BankID.
Tryggt, effektivt och miljövänligt!

Flexibla tjänster för B2B och B2C
digitalisera er kommunikation och
spara tid, pengar och minska er miljöpåverkan

Secure Communication Site
Secure Communication Site är vår tjänst med flest möjligheter.
CSign Secure Communication Site - Säker kundkommunikation inom alla processer
Med Secure Communication Site kan du effektivisera dina processer med kunder och internt i organisationen. Ni sparar tid, pengar och samtidigt minskar ni er miljöpåverkan.
Integration och API
En integrations- och API-lösning som är vi anpassar efter era behov.
CSign Integration och API
Med CSign Integration och API är det möjligt att integrera alla våra funktioner och tjänster på ett enkelt sätt. Till exempel för att bygga inloggning för elektronisk signering, lägga på signering på ansökningsformulär eller utöka en befintlig dokumentprocess med elektroniska signaturer.
Back Office
För dig som snabbt och enkelt vill skicka filer för elektronisk signering.
CSign Back Office
En lösning för dig som på ett enkelt sätt vill skicka olika filer för elektronisk signering.

HUR MYCKET ÄR DET VÄRT FÖR ER?

ATT GÖRA SNABBARE AFFÄRER
ATT GÖRA FLER AFFÄRER
ATT MINSKA KOSTNADER FÖR ADMINISTRATION
ATT FÅ NÖJDARE KUNDER OCH MEDARBETARE
ATT SPARA PÅ NATURENS RESURSER

Vi veta det finns massor att tjäna respektive att spara genom att digitalisera kundkommunikationen. Med de funktioner som CSign erbjuder kan vi hjälpa er att digitalisera kundkommuniationen för att effektivisera, korta ledtider och säkerställa juridiskt hållbara dokument samtidigt som ni får nöjdare kunder och nöjdare medarbetare.

Digitalisera kundkommunikationen i fyra enkla steg – Informationsinhämtning, Digital signering, Automatiska kontroller och i Interna Processer.

Till den här förhållandevis enkla processen kan vi lägga flertalet andra funktioner som på olika sätt effektiviserar er kundkommunikation med ansökningar, kundtjänst, nyhetsbrev och så vidare.

Steg 1 Informationsinhämtning

Vid insamlingen säkerställs kvaliteten på datan genom olika reguljära uttryck, tvingande fält och adresstöd.

Det finns även en användarhjälp som innehåller påminnelser, lättillgänglig kontakt med kundtjänst och olika hjälptexter.

När all data är godkänd av systemet skapas en PDF-fil som skickas för digital signering.

Steg 2 Digital signering

I Steg 1 skapades en PDF-fil med det underlag som kunden fyllt i. I detta Steg 2 signeras denna PDF-fil digitalt.

Det finns stöd för olika typer av digital signering, exempelvis BankID. Enbart signeringsalternativ används som säkerställer att signeringen håller vid en juridiskt prövning.

Läs mer…

Steg 3 Automatiska kontroller

Efter den digitala signeringen i Steg 2 genomgår kundmaterialet olika automatiska kvalitetskontroller.

Om inte underlaget uppfyller alla av er uppställda kriterier, görs ett automatiskt utskick via e-post eller sms till kunden, så att denne kan gå in och komplettera den saknade eller felaktiga information.

Det görs även kontroller mot interna system utifrån av er uppställda kriterier och regler.

Steg 4 Intern process

När kundmaterial är komplett och genomgått alla automatiska kontroller i Steg 3, sker olika interna processer.

I systemet finns olika grafiska verktyg för att bygga processer och formulär . Det finns robotisering/automatisering samt olika API- och integrationsmöjligheter mot era interna system

Därför ska du välja ChamberSign
för att digitalisera er
kundkommunikation

Det finns många leverantörer av tjänster för att digitalisera affärsprocesser och kundkommunikation. Det är glädjande eftersom det betyder att marknaden har fått upp ögonen för alla de fördelar som digitaliseringen innebär.

Det finns dock många olika teknologier och lösningar att ta ställning till vilket kan vara svårt för den oinvigde. Du behöver bland annat ta hänsyn till juridik, användarvänlighet, lagring och integrationsmöjligheter.

Vi har lång erfarenhet av att digitalisera affärsprocesser. Vår tjänst CSign är Sveriges äldsta och bredaste partner för elektronisk signering. Genom att välja oss kan du vara säker på att alltid få den lösning som passar just era behov.

Med våra tjänster får ni även en mängd automatiserade funktioner. Bland annat autentisering och signering med BankID eller tjänstelegitimation samt automatiserad kontroll av firmateckningsrätter. Det ger er en säkerhet långt över det vanliga. Vi kan även hämta in demografiska data från signerande privatpersoner om det behövs. Möjligheterna är många och vi hjälper er att finna lösningen för er.

På ChamberSign Sverige tänker vi alltid steget längre. Med oss och vår tjänst CSign kan du vara säker på att ni alltid får ut det mesta möjliga för er organisation. Detta oavsett om det är snabbhet och enkelhet, juridisk säkerhet eller att helt digitalisera er processer som är målet. Vi har både unik expertis, full flexibilitet och totalt kundfokus. Allt till en lägre kostnad än din manuella hantering. Samtidigt blir det mindre miljöpåverkan.

Elektronisk signering med BankID 
Enda alternativet för dig om du vill känna dig trygg
att underskriften håller rättsligt

Juridiken kring elektronisk signering är omfattande och många gånger komplicerad. Vi har över tio års erfarenhet av de juridiska aspekterna kring elektronisk signering. Vi arbetar uteslutande med juridiskt säkra certifikatlösningar som e-legitimationer och e-tjänstelegitimationer. Utöver detta så kan vi också kopplat på flertalet ytterligare tjänster. Du kan med andra ord känna dig helt trygg med elektroniska signaturer via CSign.

Läs mer om hur CSigns funktioner för elektronisk signering uppfyller alla de krav som lagstiftningen ställer upp för att vara juridiskt bindande.

ÄVEN OFFENTLIG FÖRVALTNING
KÄNNER SIG TRYGG MED CSIGN