Csign part of DevCode Group

CSIGN ÄR EN DEL AV DEVCODE GROUP

Vi är ett härligt gäng specialister
som skapar konkurrensfördelar

0
år sedan första versionen
+0
anställda i gruppen
5000
nöjda kunder
72180
individer har signerat

Året var 2001 när

Handelskamrarna började skapa Csign

Vi var en av pionjärerna med elektroniska signaturer i Sverige. Företaget bildades 2001 av ett antal svenska handelskamrar, där Stockholms Handelskammare var huvudägare. År 2003 lanserades den första tjänsten. Executive Package var en e-postlösning med styrelsemedlemmar som målgrupp. Funktionen som erbjöds var att signera sekretessbelagda bolagsdokument.

År 2006 lanseras ChamberSign Service 1 vilket var den första versionen av det som mer liknar dagens CSign. 

Tekniken utvecklades löpande och när ChamberSign i oktober 2008 lanserade en ny version, inleddes också ett samarbete med CGI (då Logica). Via samarbetet med CGI gjordes en koppling till BankID och e-legitimationer via Telia och Nordea.

Den plattform som sjösattes 2010 har samma grund som dagens CSign. Under åren har den omarbetats och förändrats. Ett viktigt steg var att vi under 2012/13 skapade ett nytt BackOffice med ett API som kan integreras till andra system.

Vid årsskiftet 2015/16 köptes ChamberSign av DevCode Group. Bolagen har en lång historia ihop så uppköpet kom som en naturlig del i att bredda DevCodes portfölj med verktyg inom Dynamisk Ärendehantering (Business Process Management, BPM).

ChamberSign är en av de äldsta aktörerna i Sverige som jobbar med elektroniska signaturer. Genom att alltid ligga steget före, samtidigt som vi alltid värnat om kvalitet och säkerhet, har ChamberSign under åren fått förtroende från många organisationer, däribland även myndigheter och kommuner. Det är vi stolta över!

Utvecklingen av CSign fortsätter och vi ser fram emot många år till som en av de ledande aktörerna inom elektronisk signering.

Historien om CSign och elektroniska signaturer

HUR VI TÄNKER OM FRAMTIDEN

Att signera handlingar är en aktivitet av många i en process. DevCode har sedan 2007 varit en av de ledande leverantörer av produkter och tjänster inom Dynamisk Ärendehantering, eller Business Process Management (BPM) som det också kallas. Vi brinner för att förenkla och kvalitetssäkra processer genom att automatisera och digitalisera delar av flödet.

CSign digitaliserar kommunikationen

Med Dynamisk Ärendehantering tar man en helhetssyn på de interna processerna. Det är en systematisk väg till förbättring av ett företags affärsprocesser genom att automatisera och effektivisera verksamhetsprocesserna, det vill säga arbets- och informationsflödena i en organisation.

Genom att integrera CSign och elektronisk signering i vårt verktyg – MotionIQ – blir det än enklare att både externt och internt säkerställa identiteten på den som gör en handling.

Vi suddar ut gränserna mellan support, order/lager/fakturering, partners, avdelningar, kunder och leverantörer.

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search